Skoči na vsebino

P O P R A V I L A S V E T A

Zbliževalnik, 2020

Zbliževalnik je prosojna pregrada, ki v času epidemije covid-19 ogroženim skupinam omogoča varen klepet z bližnjimi. Zbliževalnik je nastal zaradi zgodbe o prijatelju, ki vsled epidemije več tednov ni mogel obiskati očeta v domu starejših občanov. Po raziskavi, ki smo jo opravili med domovi, smo ugotovili, da se vodje zavedajo pomena, ki ga ima stik z bližnjimi za zdravje varovancev ter da se na vse pretege trudijo, da bi stike omogočali. Večina sogovornikov pa je izpostavila tudi težave, s katerimi se soočajo pri organiziranju obiskov, in izrazila željo po rešitvi, ki bi obiske olajšala. Domislili smo se preproste pregrade, ki ob lepem vremenu omogoča varen klepet med starostniki in drugimi pripadniki ogroženih skupin ter njihovimi bližnjimi. Prototip smo s sponzorskimi sredstvi oblikovali in sestavili v prostem času. Upamo, da bo bližino omogočil čim večim!

Zbliževalnik ponujamo nepridobitno. Naročnik krije stroške materiala in izdelave. Z načrtom v PDF obliki, ki je na voljo za brezplačen prenos ob desnem robu strani, pa si lahko Zbliževalnik izdela kdorkoli. Za tehnično podporo smo dosegljivi na info@popravilasveta.si.

Sodelujoči …

Katja Simončič

Matic Vrabič

Petra Varl

Danilo Ončevski

Nikola Shekerinov

Mitja Godnič

… se zahvaljujemo

Klemen Ilovar

dr. Ivan Iskra

dr. Maja Remškar

Nuša Varl

Andrej Kurent

Sabina Pirnat

Marko Drobnjak

Mertelj Vrabič Arhitekti

Dobre zgodbe

Foto: Klemen Ilovar